Beköszöntő

TELEKI SÁMUEL FELFEDEZŐ KLUB

Csoportos tanulmányi utak és körutazások a Magyar Földrajzi Társaság támogatóinak

Gróf Teleki Sámuel 1887/88. évi Kelet-Afrika expedíciója a földrajzi felfedezések korának utolsó nagyszabású vállalkozása volt, „a Világ utolsó fehér foltja”-ként számon tartott kelet-afrikai vadonba. Az expedíció számos földrajzi, térképészeti, vulkanológiai, zoológiai, botanikai és néprajzi felfedezéssel gazdagította a magyar és az egyetemes földrajztudományt.

A felfedező klub megalapítói a „Bvana Mkubva” („Nagyúr”, ahogy a szuahéli bennszülöttek illették Teleki Sámuelt) szellemiségéhez hűen, a máig emlegetett felfedezőút sokszínűségét kívánják újrateremteni, 8-20 fős gondosan tervezett és megszervezett expedícióik során, a Görgényi-havasoktól az Altájig és Alaszkáig.

A Teleki Sámuel Felfedező Klub útjainak célkitűzése a különleges földrajzi értékeket jelentő természeti és kulturális látványosságok, tájak és városok minél teljesebb körű megismerése, a helyi lakosokkal és szakemberekkel történt találkozásokon keresztül is, a helyszínt jól ismerő, földrajzos végzettségű kísérők irányításával. A felfedező klub útjai speciális tematikára épülnek, s minden nap 1-1 kiemelt témakört dolgoznak fel.

A Teleki Sámuel Felfedező Klub létrehozásának célja:

Hazánkban is emelkedik az „all inclusive”, egzotikus nyaralásokon „túllátó” utazók száma, akik a luxus szolgáltatások élvezete mellett, (esetleg helyett) igénylik a népszerű-tudományos tartalmú utazásokat, a természetben és műemléki helyszíneken szervezett felfedező jellegű programokat. Ezen földrajzi és természettudományos szemléletű utazók találhatják meg a felfedező- és kalandvágyuknak leginkább megfelelő utazásokat, miközben az 1872-ben alapított, nagy múltú Magyar Földrajzi Társaság tagjaivá válhatnak.

A Görgényi-havasoktól az Altájig és Alaszkáig szervezett utak során így „ülhetnek egy tábori asztalhoz” a résztvevők és a hazai földrajztudomány képviselői.

Hogyan kapcsolódnak a Teleki Sámuel Felfedező Klub tagjainak utazásai a Magyar Földrajzi Társaság működéséhez?

A felfedező klub földrajzi – történeti-földrajzi szemléletű 8-20 fős körutazásainak résztvevői a Magyar Földrajzi Társaság támogatóivá válnak az alábbiak szerint:

 • A kijelölt körutazások résztvevői automatikusan 1 éves felvételt nyernek a Magyar Földrajzi Társaságba és „A Földgömb” előfizetőkké válnak.
 • A körutazásokon rendezett „Teleki geográfus versenyek” helyezettjei (1-3 helyezettek) a Magyar Földrajzi Társaság által kijelölt tudományos képviselők által aláírt oklevelet vehetnek át a közösen megtett útról, illetve „A Földgömb” jutalmat nyernek.
 • A körutazások résztvevői felvilágosítást kapnak a Magyar Földrajzi Társaság szerteágazó tevékenységéről és támogatásának lehetőségeiről

A Teleki Sámuel Felfedező Klub 8-20 fős szervezett útjainak általános jellemzői:

 • kiemelt színvonalú geográfiai,- kultúrtörténeti népszerű tudományos tartalom
 • a meglátogatott célterületek UNESCO Világörökségi helyszíneinek és „természeti esszenciáinak” minél teljesebb körű bemutatása, a napi kiemelt témakör feldolgozásával
 • előre megszervezett találkozások és „idegenvezetés” helyi lakosok és szakemberek bevonásával
 • túravezetés geográfus végzettségű kísérő(k) által, Budapesttől – Budapestig, illetve a cél-országokban biztosított helyi szakvezetők segítségével
 • 8-20 fő csoportlétszám
 • nemzeti parki látogatások és „vadászat fényképezővel”
 • átlagos egészségi állapotú és kondíciójú résztvevőkre tervezett napi útvonalak (idősebbek által is teljesíthető útvonalak)
 • színvonalas szállodai vagy safari bázis elhelyezés

Az elmúlt 6 év mérlege:

 • Az alapítók (Katona Katalin – a Magyar Földrajzi Társaság titkára, Dr. Kovács Zoltán a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára, Gőgös Norbert, a Magyar Földrajzi Társaság expedíciós szakosztályi titkára) 2006. évi célkitűzéseinek szellemében, 2012. decemberéig több száz fő új tag lépett be min. 1 év időtartamra, a Társaság tagjainak sorába.
 • Csoportos utazásainkon többször is üdvözölhettünk olyan országosan ismert tudományos vendégeket (pl. Dr Kubassek János, Dr. Karancsi Zoltán), akik jelenlétükkel nagymértékben segítették az átlagot messze meghaladó szintű népszerű tudományos ismeretnyújtást.
 • A hagyományosan keletre tekintő magyar geográfus-, néprajzos-, nyelvész utazók és őshaza kutatók nyomán járva, kialakult egy nagyon jól működő közép- és belső ázsiai kapcsolatrendszer, illetve erre épülő magas színvonalú csoportos kiutaztatás Közép- és Belső Ázsia több országába. Mára a következő országokba indulnak minden kényelmet biztosító, biztonságos csoportos utazásaink:
  1. Azerbajdzsán
  2. Üzbegisztán
  3. Kirgizisztán
  4. Mongólia
  5. Türkmenisztán
 • Az északi- és sarkköri utazások körét fokozatosan bővítjük. Alaszka és az USA ÉNy-i államai mellett, az idei évtől Svalbardra (Spitzbergák) és Kanadába is szervezünk programokat.
 • Utazásaink eredményeiről számos országos magazin is beszámolt / beszámol. Együttműködő partnereink között szerepel a Lovas Nemzet; a Nimród Safari; a The Explorer Magyarország; A Földgömb; a Világjáró és a GEO magazin is. Célkitűzésünk, hogy a hazai geográfia és utazás orientált célközönség minél szélesebb spektrumban ismerhesse meg tevékenységünket.
 • Résztvevőink között jelentős arányt képviselnek az 50+ korosztályhoz tartozó felfedezők. Napi programjaink teljesíthetősége és szállásaink kényelmi színvonala is úgy került kialakításra, hogy ez a legmegfelelőbb legyen az 50+ korosztály számára is.

Ki válhat a Teleki Sámuel Felfedező Klub tagjává?

Minden földrajzos szemléletű, a népszerű tudományos utak iránt érdeklődő, átlagos egészségi állapotú és kondíciójú 10-100 éves utazó, aki kiscsoportos utazások keretében kívánja felfedezni világunk rejtőzködő kincseit, a Görgényi-havasoktól az Altájig és Alaszkáig.

Szeretettel várjuk utazásainkon!

Üdvözlettel és tisztelettel,

Gőgös Norbert
Velencei-tó, 2013. február 1.