2006-os évadnyitó sajtótájékoztató

Budapest, Magyar Állami Földtani Intézet – 2006. február 16.

TELEKI SÁMUEL FELFEDEZŐ KLUB

A Magyar Földrajzi Társaság által szakmailag támogatott utazások a Görgényi-havasoktól az Altájig és Alaszkáig.

kozgyules-felszolalok-teleki

A bemutatkozó rendezvényen felszólaló szakemberek és az érintett témakörök röviden (időrendi sorrendben):

I./ Dr. Papp-Váry Árpád – a Magyar Földrajzi Társaság elnöke
Az 1872-ben létrehozott Magyar Földrajzi Társaság a világ legnagyobb múltú földrajzi társaságai és a legrégibb hazai tudományos társaságok közé tartozik. A nemzetközileg nagyrabecsült földrajztudósok (Hunfalvy János, Lóczy Lajos, Cholnoky Jenő) által vezetett társaság számos expedícióhoz adta szellemi és erkölcsi támogatását. Néhány ismertebb tudományos utazás:

 1. Az 1874-ben indított Osztrák-Magyar Északi-sarki Expedíció legfontosabb eredménye a Ferenc József–föld szigetvilágának felfedezése és tudományos feltárásának elindítása volt
 2. Az 1877-ben indított, gróf Széchenyi Béla által vezetett, 3 éven át tartó kelet-ázsiai expedíció óriási területeket járt be, és rendkívül széleskörű tudományos feldolgozó munkát végzett: a monszun klímaterület leírása; a sivatagi területek geológiai elemzése; a löszvidékek flórájának leírása; gyűjtőmunka végzése az eljegesedett magashegységi területeken
 3. Hopp Ferenc, a Magyar Földrajzi Társaság tagja és lelkes támogatója, 1899. évi nyugat-afrikai útja a Kongóhoz nem tudományos eredményeiről vált emlékezetessé. A milliárdos földrajzi érdeklődésű utazó élete máig is az egyik legmegbecsülendőbb példa a földrajztudományt támogatni kívánó érdeklődők számára
 4. Almásy László, a Líbiai-sivatag feltárója az “Angol beteg” című többszörös Oscar-díjas film révén napjaink legismertebb magyar felfedezőjévé vált. Sivatagi kutatásaival (ezek közül az 1933-as kutatása a legtöbbször említett) elévülhetetlen érdemeket szerzett

II./ Dr. Kovács Zoltán – a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára
A nyugati világ földrajzi társaságaihoz (Royal Geographical Society, National Geographic Society) hasonlóan társaságuk is növelni kívánja a nem földrajzi, geológiai végzettségű és elfoglaltságú tagok számát. Az angolszász államok földrajzi társaságainak több tízezres taglétszámaihoz mérten a növekedés szerény mértékű lehet, de a Teleki Sámuel Felfedező Klub működésével a remények szerint egy fokozatos bővülés érhető el.
A Magyar Földrajzi Társaság szakemberei hagyják jóvá az utak népszerű-tudományos tartalmát és napi tematikáját.
Az expedíciókat teljesítő jelentkezők

 • a M.F.T. tagjává válnak
 • megkapják a Teleki Sámuel Klub oklevelét – az M.F.T. elnökének aláírásával
 • “Földgömb” előfizetőkké válnak
 • lehetőséget kapnak felvételeik, írásaik közlésére az M.F.T. folyóiratában

Dr. Kovács Zoltán bemutatta a Teleki Sámuel Felfedező Klub zászlóját, és oklevelét

III./ Dr. Kubassek János – a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója
Minden ország históriájában kiemelt szerepet játszanak a nagy földrajzi felfedezők. Portugáliában, Hollandiában vagy az Egyesült Királyságban ma is nemzeti hősök a hajdan ismeretlen területek feltárói. Ha gróf Teleki Sámuel angol nyelvterületen született volna, ma az egész világ ismerné a nevét.
Az 1887/88. évi expedíció mai napig is ható tudományos eredményei a következők:

 1. Teleki útja volt az utolsó “fehér foltra vezetett”, nagy térképező expedíció
 2. A Teleki-vulkán felfedezése megváltoztatta az addig élő vulkánosság-elméletet
 3. Az utazás hozzájárult a Kelet-Afrikai árok feltárásához, és Eduard Suess árok-elméletének kialakításához
 4. Ludwig Höhnel 2 kötetes, 1000 oldalas útleírást és térképeket jelentetett meg a mai Kenya és Tanzánia területéről
 5. Az expedíció meteorológiai és zoológiai megfigyeléseket végzett az Osztrák Tudományos Akadémia számára
 6. A Kilimandzsáró és Kenya hegy megmászásának kísérletével megnyílt az út a kelet-afrikai alpinizmus előtt
 7. Az út során számos új növény- és állatfajt fedeztek fel, Pl: Lobelia Telekii= gyapjas gyertya
 8. Az út során 12 láda anyag gyűlt össze a Magyar Néprajzi Múzeum számára
 9. Az expedíció a 3. számú magyar fényképes földrajzi beszámoló volt

(Orbán Balázs “A Székelyföld Képekben”, és Déchy Mór: Himalája kiadványait követően)

IV./ Gőgös Norbert – a Teleki Klub szervezője és kísérője
A kísérő a 2006. május 06-16. között megrendezésre kerülő “A Székelyföld legszebb havasai és a 3 megye kulturális kincsei” expedícióról tartott előzetes képes beszámolót.
Az útvonal gróf Teleki Sámuel életének, és erdélyi vadászatainak helyszíneit járja végig, vadmegfigyeléssel és napi kulturális programokkal.

V./ Dr. Juhász Árpád – a Teleki Klub kísérője
A közismert és népszerű geológus a 2006. november 10-23. között megrendezésre kerülő “Teleki Sámuel nyomában” expedícióról tartott beszámolót, a közelmúltban készített útifilmje felhasználásával. Az útvonal gróf Teleki Sámuel afrikai felfedezőútjának legfontosabb, a felfedező által elsőként feltárt területeit járja végig (Rudolf-tó, Teleki vulkán).

* A mellékelt fotókat Sipőcz Renáta készítette. G.i.a@mailbox.hu

kozgyules-khoza-teleki